Month: juni 2014

Zomerpret

Kindercentrum Weltevreden biedt plek aan kinderen van 2 tot 13 jaar waarbij zij in een veilige, sfeervolle en stimulerende omgeving de dag kunnen doorbrengen. Het centrum is gevestigd in de Rudolf Steinerschool in De Bilt en heeft kinderdagverblijfplaatsen, peuterspeelzaalplekken en tussentijdse / naschoolse opvang.

Het vuur van de fakkeldragers

‘In Bronlaak beschouwen we iedereen die er woont en werkt als gelijkwaardig; we hebben allemaal dingen te leren en te geven.’ Dit is een van de waarden van leefgemeenschap Bronlaak in Oploo. Alle waarden zijn samengebracht in een visieboekje dat gebonden is met een cahiersteek. Hieronder enkele pagina’s uit het binnenwerk. De foto’s zijn van Caroline Schröder.

Dromen van de zon

Het boek ‘Hoe de kleine engel op aarde kwam’ van Uitgeverij Aan de Tijd is herdrukt. Tegelijkertijd is een nieuw boekje ontstaan: ‘dromen van de zon’. De tekst & tekeningen zijn van Janneke Rosenbrand. Het verhaal gaat over de transformatie van een groen rupsje naar een prachtige vlinder. Hieronder enkele pagina’s van het binnenwerk. Het […]

Wat bezielt ons?

Lenette Schuijt heeft een nieuw boek geschreven: Wat bezielt ons? Van verstarring naar vitaliteit. Hierin analyseert zij in welke verouderde systemen we vast lijken te zitten en hoe het vooruitgangsdenken ons vasthoudt in deze structuren. Maar ze verkent ook nieuwe manieren van leven en werken zodat er reden is voor optimisme. In de verwarring van […]

Thuiskomen in de stilte

ITIP, school voor leven en werk, is een opleidingsinstituut voor iedereen die tot volle bloei wil komen. Om te leren leven en werken vanuit bezieling, vreugde en vertrouwen. Zij geloven dat wanneer je uitdrukking geeft aan wat je werkelijk drijft, je vervuld leeft en je bestemming vindt in de wereld. Het ITIP biedt drie opleidingen aan: […]